Selasa, 2 Jun 2009

Tiade Tajuk Khusus...


090602 03:50

Minat Yui ?, gadis Jepun dengan pembawaan jenis muzik aliran rock akustik ?
muatlah turun single terbarunye di bawah ini.moge bergembire selalu. Yui di YesAsia
sejak bile blog aku jadik tempat download...

p/s: oh ye, kalendar bulan enam sudah boleh dimuatturun..

0 ulasan:

...

wallpaper gadis cantik
(=U v U= )
th_black-and-white-wallpaper.jpg th_gloomy-girl-wallpaper.jpg th_in-green-wallpaper.jpg
 

Ranjau Sepanjang Jalan Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template